mtsn2muaraenim.sch.id Berita Adakan Pembinaan Tingkatkan Pengetahuan Guru Agama

Adakan Pembinaan Tingkatkan Pengetahuan Guru Agama

Lawang Kidul, Humas

MTsN 2 Muara Enim adakan pembinaan tingkatkan pengetahuan guru agama. Pembinaan yang dipimpin oleh sundari selaku wakil kepala madrasah bagian kurikulum dan dihadiri oleh kepala madrasah dan para guru agama, Selasa (14/4).

Pembinaan yang diadakan menjelaskan tentang KMA (Keputusan Menteri Agama). Kementerian Agama telah menerbitkan keputusan menteri agama (KMA) Nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum agama islam (PAI) dan bahasa arab di madrasah. Selain itu, diterbitkan juga KMA 184 tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. 

Mengacu pada KMA 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah diterbitkan untuk mendorong dan memberi aturan bagaimana berinovasi dalam implementasi kurikulum madrasah serta memberikan payung hukum dalam pengembangan kekhasan Madrasah, pengembangan penguatan Karakter, Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Moderasi Beragama pada Madrasah.

Sebagaimana penjelasan KMA 183 Tahun 2019 bahwa tujuan pengembangan kurikulum PAI yaitu untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius serta memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif serta mampu menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan peradaban dunia.

\”Dengan diadakannya pembinaan ini dapat mendorong guru lebih berinovasi dalam mengajar dan membangkitkan semangat siswa untuk belajar agar memiliki pola pikir dan sikap keagamaan yang moderat, inklusif, berbudaya, religius\”. Ujar Sundari selaku wakil kepala madrasah saat ditemui tim jurnalis, Kamis (15/4).

Abuddarda selaku kepala madrasah juga menambahkan karena MTs ini lebih menekankan ke agama islam, maka dari itu abuddarda berharap agar guru madrasah terutama guru agama lebih berinovasi dalam urusan keagamaan agar dapat menciptakan siswa siswi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, produktif, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. (FA)

0 Likes

Author: adminmts-01